Lễ cầu an - giải hạn đầu xuân tại chùa Long Tiên


TLYT - Tối ngày 24/2/2019 (tức ngày 20 tháng giêng năm Kỉ Hợi), chùa Long Tiên –TP. Hạ Long trang nghiêm làm lễ Cầu an - giải hạn. Hàng ngàn tín đồ, Phật tử trên địa bàn thành phố đã quy tụ về chùa tham dự khóa lễ. Sau thời trì niệm hồng danh chư Phật, đại chúng được nghe giảng pháp về Luật nhân quả và Tự lực- tha lực trong Phật giáo, tiếp đó chư Tăng lên khoa Cúng Phật và đại chúng đồng tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an.
 
Một số hình ảnh ghi nhận: 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, trong nhà và ngoài trời
 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và trong nhà 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, đêm và ngoài trời 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà 
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người 
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông 
Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang ngồi và trong nhà 
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, đám đông 
 
 

Tin cùng chuyên mục