Chư Tôn đức Phật giáo Quảng Ninh được tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị TƯ GHPGVN kì IV khóa VIII – Nhiệm kì 2017 – 2022TLYT - Trong 2 ngày 30 và 31/12/ 2019, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra Hội nghị kỳ IV, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai công tác Phật sự năm 2020 của Trung ương GHPGVN.

 
Chư tôn đức Chứng minh và Đoàn chủ tọa
 
 
Chư tôn đức đại biểu Phật giáo các tỉnh thành 
 
ANHAA (5).JPG 
Quang cảnh hội nghị phiên họp chiều 30/12 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết gồm 14 điểm quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện hữu hiệu nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

Hội nghị đã quyết định tấn phong Giáo phẩm cho 721 Tăng Ni bao gồm: 60 Hòa thượng, 275 Thượng tọa, 46 Ni trưởng và 340 Ni sư.

ANHAA (19).JPG
HT. Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến Hội nghị, thống nhất thông qua danh sách tấn phong 721 vị giáo phẩm Tăng Ni

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có 5 Chư tôn đức sau đây được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng và Thượng tọa:

1.    Hòa thượng Thích Đạo Quang

 

Thế danh:      Hà Hồng Quang

Sinh năm :    1954

Xuất gia:        1973

Thụ giới Tỳ khiêu năm: 1982

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN

- Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Triều.

- Trụ trì chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều

2.    Hòa thượng Thích Thông Phương

 

Thế danh: Trần Kim Chơn

Sinh năm: 1958

Xuất gia: 1972

Thụ giới Tỳ khiêu năm 1980

Chức vụ hiện nay:

- Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương.
- Trụ trì chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.

3.    Thượng tọa Thích Đạo Hiển

 

         

Thế danh: Hoàng Nghĩa Hộ

Sinh năm: 1971

Xuất gia: 1991

Thụ giới tỳ khiêu năm 1995

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN

- Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương.

- Phó viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

- Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hạ Long

- Trụ trì chùa Cảnh Huống, thị xã Đông Triều.

4.    Thượng tọa Thích Thanh Lịch

 

Thế danh: Nguyễn Gia Lịch

Sinh năm: 1974

Xuất gia: 1991

Thụ giới tỳ khiêu năm: 1995

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên Ban nghi lễ, Ban Từ thiện xã hội Trung ương.

- Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Yên.

- Trụ trì chùa Đống Phúc, thị xã Quảng Yên

5.    Thượng tọa Thích Thanh Hiển

 

Thế danh: Tô Minh Khiêu

Sinh năm: 1964

Xuất gia: 1987

Thụ giới tỳ khiêu năm: 1990

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

- Trụ trì chùa Hoa Yên, (Trạo Hà ), thị xã Đông Triều


Tin cùng chuyên mục