Chùa Bang (TP. Hạ Long) quy y Tam bảo cho hơn 300 vị thiện nam, tín nữ


TLYT – Sáng ngày 21/11/2021, chùa Bang, xã Thống Nhất, TP. Hạ Long tổ chức lễ quy y Tam bảo cho hơn 300 thiện nam, tín nữ.
 
 

Chủ trì khóa lễ truyền Tam quy Ngũ giới có Đại đức Thích Khai Từ - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Đại đức Thích Khai Chung - Trụ trì chùa Ngọc Lạp, thị xã Đông Triều; cùng hơn 300 vị thiện nam, tín nữ phát tâm quay về nương tựa, tu học theo giáo pháp của Đức Phật.

 
Các vị thiện nam, tín nữ tác bạch cầu quy giới 

Quy y Tam bảo là nấc thang đầu tiên trên con đường tu đạo của bất cứ ai muốn tu học Phật pháp, dù là người xuất gia hay cư sĩ tại gia. Việc chùa Bang tổ chức quy y Tam bảo các vị thiện tín là việc làm cần thiết, là bước đầu tiên trong việc xây dựng mô hình gia đình Phật tử, nhà nhà có đạo, người người có đạo. Đại đức Thích Khai Từ thường khuyến khích các vị Phật tử là các bậc ông bà, cha chú biết dẫn dắt con, cháu và các thành viên trong gia đình mình cùng đến chùa, biết kính tin Tam bảo và tu học Phật pháp. Một người biết tu tập thì cả gia đình có lợi lạc, và nhà nhà biết tu tập, sống thiện lương thì cả xã hội an bình, hạnh phúc.

 
Theo lời khuyến hóa của Đại đức, trong khóa lễ quy y Tam bảo này, có nhiều gia đình đã khuyến hóa được tất cả các thành viên trong gia đình cùng quy y Tam bảo. Đây là điều rất đáng quý.

Trước khi truyền trao quy giới, Đại đức Thích Khai Từ đã thay mặt chư Tăng đã giảng rõ ý nghĩa của “Quy y Tam bảo” và 5 giới mà một người Phật tử tại gia cần gìn giữ để hiểu rõ trước khi chính thức thọ trì.

 

Quy y Tam bảo là quay về nương tựa vào ba ngôi báu ở thế gian, đó là Phật, Pháp và Tăng. Nương tựa Tam bảo là bước đầu tiên để chúng ta nguyện quay về với con đường tỉnh thức, con đường sáng có thể đưa chúng ta về nẻo an vui, giải thoát.

Năm Giới là nền tảng của trí tuệ, đạo đức, tình thương và hạnh phúc của tự thân, gia đình và là chất liệu của chí nguyện lợi tha. Một người giữ trọn vẹn năm giới này là một người an vui hạnh phúc. Một nhà giữ trọn vẹn năm giới này là một nhà được hạnh phúc. Một xã hội giữ trọn vẹn năm giới này là một xã hội hạnh phúc. Một đất nước giữ trọn vẹn năm giới này là một đất nước hạnh phúc. Cả thế giới giữ được năm giới này thì cõi Ta bà trở thành Tịnh độ chứ không cần đi đâu xa.

Giới thứ nhất là Không sát sinh; Giới thứ 2 là Không trộm cắp; Giới thứ 3 là Không tà dâm; Giới thứ 4 là Không nói dối; Giới thứ 5 là Không uống rượu.

  

Sau khi quý vị thiện nam tín nữ thọ trì Tam quy – Ngũ giới, Đại đức Thích Khai Từ cũng đã nhắc nhở các Phật tử về bổn phận của một người Phật tử tại gia. Khi đã chính thức trở thành Phật tử tại gia, phải biết kính tin Tam Bảo mười phương, tinh tấn, siêng năng học hỏi giáo lý của Phật dạy, rồi y theo đó mà tu hành, gieo hạt giống phúc lành, trồng nhân tốt, để xứng đáng là những vị đệ tử dễ thương của Đức Phật.

 

Mai Anh

 


Tin cùng chuyên mục