Chùa Tiêu Dao cúng dàng các trường hạ của tỉnh Quảng Ninh TLYT - Ngày 30/07/2020 (tức ngày 11/6/Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Tịnh – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì chùa Tiêu Dao, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã cùng quý Phật tử đi tùy hỷ cúng dường các trường hạ của tỉnh Quảng Ninh với tổng số tịnh tài, tịnh vật trị giá 60 triệu đồng.

Trong giới luật của Phật có quy định chư Tăng Ni dừng chân trong 3 tháng để tịnh tu giới hạnh, trau dồi Giới – Định – Tuệ để làm hành trang trên lộ trình chuyển tinh thần đạo đức của Phật giáo đi vào lòng cuộc đời. Khi chư Tăng dừng chân an cư kiết hạ thì hàng Phật tử tại gia góp phần công đức hộ trì, gieo phước lành ngôi Tam bảo với tâm nguyện: “Tam bảo thường trụ giữa thế gian để lợi lạc hữu tình”. Đai đức Thích Tâm Tịnh - Trụ trì chùa Tiêu Dao đã khuyến hóa các Phật tử tùy hỉ cúng dường các trường hạ, gieo trồng nhân lành, đó cũng là một phần trách nhiệm của hàng Phật tử.


Điểm đến đầu tiên là trường hạ chùa Trình (TP. Uông Bí) – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Năm nay trường hạ ở chùa Trình có hơn 200 vị là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni là các hành giả an cư ở đây. Tại đây, chùa Tiêu Dao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích Khai Từ – Ủy viên Thường trực, Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đến là trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, TP. Uông Bí có khoảng 70 vị là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni và Sa-di là các hành giả an cư ở đây, chùa Tiêu Dao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của chư Tăng đại diện cho trường hạ Thiền viện Yên Tử.

Điểm đến cuối cùng là trường hạ chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều có hơn 40 vị là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni là các hành giả an cư ở đây, chùa Tiêu Dao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của HT. Thích Đạo Quang – Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Đường chủ hạ trường Quỳnh Lâm.

Tổng tịnh tài, tịnh vật chùa Tiêu Dao phát tâm tùy hỷ cúng dường tại các trường hạ của tỉnh Quảng Ninh là 60 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Chùa Tiêu DaoTin cùng chuyên mục