Chùa Tiêu Dao tổ chức cúng dường 3 trường hạ của tỉnh Quảng Ninh


TLYT - Trong giới luật của Phật có quy định chư Tăng Ni dừng chân trong 3 tháng để tịnh tu giới hạnh, trau giồi Giới – Định – Tuệ để làm hành trang trên lộ trình chuyển tinh thần đạo đức của Phật giáo đi vào lòng cuộc đời.
Khi chư tăng dừng chân An cư Kiết hạ thì hàng Phật tử tại gia góp phần công đức hộ trì, gieo phước lành ngôi Tam bảo với tâm nguyện: “Tam bảo thường trụ giữa thế gian để lợi lạc hữu tình”.

Phật tử tại gia hưởng phước nhà

Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ

Chân thành học đạo nhuần mưa pháp

Tự độ, độ tha mà đến bờ

Với tâm nguyện đó, ngày 12 tháng 06 năm Mậu Tuất, Đại đức: Thích Tâm Tịnh – Ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Trụ trì chùa Tiêu Dao –  TP. Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh đã cùng quý Phật tử tổ chức tùy hỷ cúng dường tại các Trường Hạ của tỉnh Quảng Ninh.
 
 
 
Điểm đến đầu tiên là Trường Hạ chùa Trình – TP. Uông Bí – Trụ sở Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Năm nay Trường Hạ ở chùa Trình có 183 vị là Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni là các hành giả An cư ở đây. Tại đây, chùa Tiêu Dao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của Thượng tọa: Thích Đạo Hiển – ủy viên HĐTSTW GHPGVN – Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Chánh Duy Na hạ Trường. 
 
 
 

Tiếp đến là Trường Hạ chùa Quỳnh Lâm – thị xã Đông Triều có 40 vị là Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni là các hành giả An cư ở đây, chùa Tiêu Dao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa: Thích Đạo Quang – Ủy viên HĐTSTW GHPGVN – Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – Đường chủ Hạ trường Quỳnh Lâm.

 

Điểm đến cuối cùng là Trường Hạ “Thiền Viện Yên Tử” TP. Uông Bí có 90 vị là Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni và Sa Di là các hành giả An cư ở đây, chùa Tiêu Dao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của chư Tăng đại diện cho Trường Hạ “Thiền Viện Yên Tử”

Tổng tịnh tài, tịnh vật chùa Tiêu Dao phát tâm tùy hỷ cúng dường tại các Trường Hạ của tỉnh Quảng Ninh là 60 triệu đồng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tịnh Cường 
Theo: phattuvietnam.net 
 
 

 
 

Tin cùng chuyên mục