Kỳ Bá-tát đầu tiên của chư tăng trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh mùa an cư kết hạ PL. 2564TLYT – Sáng ngày 14/5/Canh Tý (tức ngày 4/7/2020), tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình Yên Tử, chư hành giả an cư trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tập trung làm lễ Bá-tát trong sự trang nghiêm, hòa hợp và thanh tịnh.

Đây là kỳ Bá-tát tụng giới đầu tiên trong mùa an cư kết hạ PL. 2564 – DL. 2020 của chư hành giả an cư tại trường hạ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. An cư kết hạ là nghĩa vụ của tăng già, các vị xuất sĩ nhân 3 tháng an cư này mà tinh tiến tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sống chung trong tinh thần hòa hợp. Chư tăng bá tát tụng giới chung để cùng nhau ôn tụng giới luật, nương giới pháp mà nhắc nhở nhau tu sửa hành vi, tiến tu tam nghiệp.

 
Chư tăng kiểm túc số trước khi làm lễ Bá-tát

Nõi rõ hơn, Bá-tát (hay Bố-tát), là từ dịch âm từ tiếng Phạn, Hán dịch là trưởng tịnh, nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh và duy trì các thiện pháp. Vậy Bá tát là ngày định kì thuyết giới. Truyền thống Bá-tát có từ thời Đức Phật còn tại thế. Chiếu theo lời cầu thỉnh của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng tỷ khiêu sống chung trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức giới bản Ba La Đề Mộc Xoa, bao gồm những điều răn cấm, những quy tắc, luật lệ mà chúng tỷ khiêu phải vâng giữ, thực hành. Nhân đó, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành, nuôi lớn các thiện pháp, duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp.

Trong mỗi nửa tháng trước lúc tụng giới, mỗi vị phải tự kiểm thảo mình trong nửa tháng qua có vi phạm giới không, nếu phạm thì phải theo pháp mà sám hối cho thanh tịnh. Nếu bất cứ trú xứ nào mà các tỷ khiêu không hòa hợp tụ hội định kì làm lễ Bá-tát mỗi nửa tháng thì nơi ấy tăng đoàn được xem như bị chia rẽ, chưa có sự hòa hợp.

Giữ gìn truyền thống đó, mùa an cư kết hạ, chư tăng trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh duy trì Bá-tát, tụng giới chung vào sáng ngày 14 và 30 hàng tháng.

Một số hình ảnh của kì bá tát đầu tiên trong mùa an cư kết hạ PL. 2564:

 
Cung rước chư tăng vân tập lên chính điện để niêm hương bạch Phật 
 
 
 
Chư tăng niêm hương bạch Phật 
 
 
 
 
 
   
Đại diện chư ni cầu thỉnh Chư Tăng giáo giới.
Mùa an cư, ni chúng nương tựa chư tăng tu học, mỗi kì Bá-tá thuyết giới phải sang bên tăng cầu thỉnh giáo giới, y theo đó mà thực hành.
Chư tôn đức tăng giáo giới cho ni chúng
Tiếp đó, chư tăng, ni theo khu vực giới trường đã phân định như pháp thực hiện phép yết-ma, bá-tát tụng giới.
 
  
 
Chư ni lắng nghe giáo giới của chư tôn đức tăng và "y giáo phụng hành"
 
 
 

 CĐN


Tin cùng chuyên mục