Trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tác pháp an cư kết hạ PL. 2564 - DL. 2020TLYT- Chiều ngày 06/6/2020 (tức ngày 16/4 nhuận năm Canh Tý) tại Trụ sở Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình Yên Tử, chư tăng đã vân tập về trường hạ như pháp tác pháp an cư kết hạ PL.2564 - DL.2020.

 

Chư Tăng vân tập kiểm chúng số

 
 
Chư Tôn đức nhắc nhở và sách tấn đại chúng trước mùa an cư 

Tỉnh Quảng Ninh hiện tại có 3 trường hạ: Trường hạ tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh -  chùa Trình -Yên Tử, trường hạ Tổ đình Quỳnh Lâm và trường hạ Thiền viện chùa Lân. Trong đó, trường hạ tại trụ sở Ban Trị sự luôn có số lượng Tăng Ni về an cư đông đảo nhất.

Năm nay Trường hạ BTS GHPGVN Quảng Ninh có hơn 200 hành giả an cư, trong đó tỷ khiêu có 84 vị, tỷ khiêu ni có 116 vị, hình đồng 1 vị. Trường hạ đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ở ngôi đường chủ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư kí BTS làm Chánh Duy na hạ trường.
 
 
 Chư tăng tác bạch Chư Tôn đức cầu an cư
 
 
Chư ni tác bạch nương tựa chư tăng an cư tu học

Sau khi niêm hương bạch Phật, chư tăng như pháp thực hiện nghi thức tác pháp an cư.

 
Chư tăng niêm hương bạch Phật 
 
 
 
 
Chư ni tác pháp an cư 
 
 

An cư là truyền thống tập trung tu học của tăng đoàn có từ thời Đức Phật còn tại thế. Truyền thống đó được duy trì và tiếp nối cho đến ngày nay. Đó là cơ hội để chư tăng khắp các chốn tổ đình, tự viện kiến lập đạo tràng thúc liễm thân tâm tiến tu tam nghiệp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, duy trì giới luật, khai diễn vô thượng pháp bảo, thực hiện nếp sống lục hòa cộng trụ... cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa kết thúc, chư tăng thực hiện leo luật Phật chế thực hiện an cư kết hạ vừa nghiêm trì tu tập vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 
 
 
 
 
 
 

Mai Anh - Xuân Trường

 

 Tin cùng chuyên mục