Lời Phật dạy... qua tranh.

Lời Phật dạy... qua tranh.

Ngày: 19/06/17 7837 lượt xem
Mẹ ơi Phật có dạyNgười ít giận, hay cườiLòng thanh trong, trí sángNhư trăng sao trên trời.