Nhóm từ thiện Huệ Thảo - đạo tràng Pháp Đăng tỉnh Quảng Ninh cúng dường trai tăng tại Học viện Phật giáo Việt Nam


TLYT - Trong không khí an lạc của mùa An cư, mùa Vu lan báo ân báo hiếu đang tới gần, thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, nhằm vun bồi ruộng phước nơi Tam bảo và cũng là cơ hội để hàng Phật tử có dịp được thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, tạo phước báu nhân thiên qua việc cúng dường hộ trì chúng Tăng tu học. Ngày 24/7/2022 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Nhâm Dần), nhóm từ thiện Huệ Thảo - đạo tràng Pháp Đăng (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) đã đóng bè tập phúc, dâng tịnh tài, tịnh vật cúng dường trai Tăng tới hơn 500 hành giả an cư trường hạ Sóc Thiên Vương - chư tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.


 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là cơ sở đào tạo tăng tài cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài đào tạo các hệ cử nhân, cao đẳng; Học viện còn đào tạo các hệ tại thạc sĩ, tiến sĩ.  Học viện là môi trường vừa học vừa tu, đó là sự khác biệt rõ nét nhất của Học viện Phật giáo so với các trường Đại học bên ngoài.

Cũng như tại các cơ sở tự viện trong cả nước, trong 3 tháng hạ là mùa an cư của các Tăng sinh đang theo học tại Học viện. An cư kiết hạ là pháp tu hành căn bản của người xuất gia, có giá trị quan trọng của người tu sĩ Phật giáo, 3 tháng Tăng chúng dành toàn tâm lực cùng tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, tăng trưởng công đức.

Trong buổi lễ cúng dường, đối trước Tam bảo, các Phật tử đạo tràng Pháp Đăng đã trang nghiêm thành kính đỉnh lễ và dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên Tam bảo và hiện tiền chư tăng chứng minh.

 

Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Đường chủ trường hạ Sóc Thiên Vương thay mặt chư Tôn đức chứng minh đã hoan hỷ ban lời tán thán công đức phát tâm thiết lễ cúng dường trai tăng của nhóm từ thiện Huệ Thảo - Đạo tràng Pháp Đăng Quảng Ninh. Hòa thượng cùng toàn thể đại chúng nhất tâm tụng kinh cầu nguyện hồi hướng công đức cho chư hương linh cửu huyền thất tổ quý Phật tử được vãng sanh cực lạc, đồng thời cầu an lạc đến toàn thể gia đình Phật tử cùng mọi người được mạnh khỏe bình an trong chánh pháp.

 
 

Được biết đây là một trong chuỗi hoạt động Phật sự tại các hạ trường an cư của nhóm từ thiện Huệ Thảo - Đạo tràng Pháp Đăng tỉnh Quảng Ninh trong mùa An cư năm nay.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
  

 Tronghaitb


Tin cùng chuyên mục