Phương danh các chùa, các tổ Phật tử, đạo tràng và các cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19TLYTHưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và Thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch Covid - 19; ngày 23/3/2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ra thông bạch kêu gọi Chư Tôn đức Tăng Ni tại các tự viện, quý Phật tử, tín đồ các Đạo tràng, Bản hội, Phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ủng hộ kinh phí phòng chống đại dịch Covid - 19.

Tính đến ngày 25/4/2020, Ban Trị sự đã nhận được số tiền 1,703,060,000 VNĐ, cụ thể:

Từ ngày 25/3-30/3: 

1/ Chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí: 300,000,000 đ
2/ Chùa Long Tiên, TP. Hạ Long: 100,000,000 đ
3/ Chùa Trúc Lâm Cô Tô: 20,000,000 đ
4/ Chùa Hải Hà, huyện Hải Hà: 10,000,000 đ
5/ Phật tử Lương Công Thao -TP. Hồ Chí Minh: 1,000,000 đ
6/ Hội Phật tử bà Trịnh Thị Sánh, phường Trương Vương, TP. Uông Bí: 1,000,000 đ
7/ Đạo tràng bà Trần Thị Sâm, phường Trương Vương, TP. Uông Bí: 3,000,000 đ
8/ Chùa Phổ Am, TP. Uông Bí: 5,000,000 đ
9/ Chùa Mễ Xá, TX. Đông Triều: 5,000,000 đ
10/ Chùa Sâu, huyện Đầm Hà: 21,000,000 đ
11/ Sư cô Thích Hạnh Nguyện, ni chúng chùa Yên Tử, TP. Uông Bí: 10,000,000 đ
12/ Tổ Phật tử ông Nguyễn Danh Hải, Phương Đông, Uông Bí: 500,000 đ
13/ Tổ Phật tử bà Đoàn Thị Xuân, hội quy chùa Long Hoa, Phương Đông: 500,000 đ
14/ Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, TP. Uông Bí: 100,000,000 đ
15/ Chùa Hoàng Lỗ, TX. Quảng Yên: 10,000,000 đ
16/ Chùa Vạn Ninh, TP. Móng Cái: 10,000,000 đ
17/ Nhóm Bồ Đề Nhật Phước, TP. Hạ Long: 5,000,000 đ
18/ Chùa Vân Phong, Hoành Bồ, Hạ Long: 30,000,000 đ
19/ Phật tử Phạm Thị Thơm, Phương Nam, TP. Uông Bí: 1.000.000 đ
20/ Chùa Linh Quang, Huyện Tiên Yên: 15.000.000 đ

 
Từ ngày 31/3 - 02/4:
 
21/ Chùa Cái Bầu (Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm): 100.000.000 đ
22/ Chùa Hồ Thiên, TX. Đông Triều: 6.000.000 đ
23/ Chùa Tiêu Dao, P. Hà Khẩu, tp Hạ Long: 10.000.000 đ
24/ Chùa Minh Tâm, P. Hà Khẩu, tp Hạ Long: 10.000.000 đ
25/ Chùa Thường, xã Hồng Thái Đông, TX. Đông Triều: 10.000.000 đ
26/ Chùa Ngọc Thanh, TX. Đông Triều: 3.000.000 đ
27/ Tổ Phật tử Hoàng Thị Tuyết, Bí Trung 2, TP. Uông Bí: 1.000.000 đ
28/ Chùa Linh Sơn, TP. Uông Bí: 15.000.000 đ
29/ Thầy Thích Tịnh Hải - Chùa Đức Sơn vận động các Phật tử Quảng Ninh và TP. Hải Phòng: 40.000.000 đ
30/ Chùa Lái - Sc Chân Tâm, Thị xã Quảng Yên: 3.000.000 đ 
 
Từ ngày 03/4-06/4: 
31/ Đạo tràng Pháp Hoa, Cẩm Phả: 8.300.000 đ
32/ Phật tử Nguyễn Thị Kim Ngân, Phương Đông, Uông Bí: 200.000 đ
33/ Đạo tràng Chánh Tín, TP. Hạ Long: 10.000.000 đ
34/ Chùa Trà Linh, Hải Yên, Quảng Yên: 5.000.000 đ
35/ Tổ Phật tử bà Vũ Thị Tài, phường Thanh Sơn, Uông Bí: 5.000.000 đ
36/ Chùa Linh Quang, Linh Vị, Quảng Yên: 3.000.000 đ
37/Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Sáu, Bí Trung 2, Phương Đông, Uông Bí: 300.000đ
38/ Tổ Phật tử bà Phạm Thị Dung, Phương Đông, Uông Bí: 300.000 đ
39/ Phật tử Trịnh Thị Ngọc, Hạ Long: 500.000 đ
40/ Công ty Cổ phần Thiên An, TP. Cẩm Phả: 2.000 USD = 46.660.000 đ
 
Từ ngày 07/4 - 11/4
41/ Tổ Phật tử Bà Tô Thị Minh , Liên Phương, Uông Bí: 500.000 đ
42/ Tổ Phật tử bà Mai Thị Phương,  Cửa Ngăn, Uông Bí: 1.000.000 đ
43/ Tổ Phật tử Bà Trần Thị Hằng, Tân Lập, Phương Đông: 1.500.000 đ
44/ Tổ Phật tử bà Nguyễn Thị Nhẽ, Tân Lập, Phương Đông: 2.000.000 đ
45/ Chùa Mỹ Cụ, Thị xã Đông Triều, Sư thầy Thích Tịnh Hòa trụ trì: 10.000.000 đ
46/ Chùa Kỉnh, Thị xã Đông Triều, sư thầy Thích Hiền Nhu trụ trì: 3.000.000 đ
47/ Chùa Thiên Quýt, TP. Hạ Long: 15.000.000 đ
48/Chùa Tràng Bạch (chùa Mục Đồng), Thị xã Đông Triều: 10.000.000 đ 
 
Từ ngày 12/4 - 16/4
49/ Chùa Hoàng Xá, Bình Dương, Đông Triều: 1.000.000đ
50/ Nhóm từ thiện Huệ Thảo: 3.000.000 đ
51/ Nhóm Tịnh Độ đạo tràng, TP. Uông Bí: 3.000.000 đ
52/ Chùa Báo Ân, Thủy An, Đông Triều: 3.000.000 đ
53/ Chùa Phúc Đa, Tân Việt, Đông Triều: 2.000.000 đ
54/ Chùa Bùi Xá, Tân An, Quảng Yên: 2.000.000 đ 
55/ Tổ Phật tử bà Đặng Thị Mùi, Thượng Yên Công, Uông Bí: 2.000.000 đ
56/  Tổ Phật tử bà Trần Thị Lý, Vàng Danh, Uông Bí: 1.000.000 đ
57/ Chùa Linh Sơn, Hoàng Quế, Đông Triều: 3.000.000 đ
58/ Chùa Pháp Âm, Quảng Yên: 5.000.000 đ
 
Từ ngày 17/4 - 25/4:
59/ Chùa Mo, Kim Sơn, Đông Triều: 3.000.000 đ
60/ Nhóm Tịnh Độ Đạo Tràng, Quảng Ninh: 17.000.000 đ
61/ Tổ Phật tử bà Phùng Thị Tự, Phương Nam, Uông Bí:  1.000.000đ
62/ Tổ Phật tử 1A Thanh Sơn, Uông Bí: 1.000.000 đ
63/ Chùa Nam Thiên, TP. Cẩm Phả: 20.000.000 đ
64/ Tổ Phật tử bà Trần Thị Hưởng, Phương Nam, Uông Bí: 2.200.000 đ
65/  Tổ Phật tử bà Phạm Thị Sửu, Bắc Sơn, Uông Bí: 2.000.000 đ
66/ Chùa Tuyết, Đông Triều: 5.000.000 đ
67/ Chuà Hổ Lao, Đông Triều: 1.000.000 đ
68/ Chùa Vầu, Đông Triều: 5.000.000 đ
69/ Tổ Phật tử bà Lê Thị Lưu, Phương Đông, Uông Bí: 500.000 đ
70/ Tổ Phật tử bà Vũ Thị Huần, Quang Trung, Uông Bí: 400.000 đ
71/ Tổ Phật tử bà Vũ Thị Lan, Quang Trung, Uông Bí: 700.000 đ
72/ Chùa Yên Tử: 650.000.000 đ
 
BBT

Tin cùng chuyên mục