Cập nhật danh sách các tổ chức và cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung (cập nhật đến ngày 09/11/2020)TLYT - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh xin cập nhật danh sách các tổ chức và cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung theo kênh của Ban Trị sự, cập nhật đến ngày 09/11/2020.
 

STT

Tổ chức và cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung

 Tổng

         756.610.000

1

Công ty cổ phần truyền thông di sản văn hóa VN Hà Nội

             3.000.000

2

Đại đức Thích Thanh Dũng, trụ trì chùa Ngọc Thanh, Thủy An, Đông Triều

             3.000.000

3

Tổ Phật tử bà Vũ Thị Lập Tổ quy Liên Phương, Uông Bí

             1.000.000

4

Phật tử Nguyễn Văn Hiệp, Hiệp Thái, Phương Nam

                200.000

5

 Phật tử Hoàng Mẫu Đơn và Nguyễn Văn Lượng, Hiệp Thái, Phương Nam

                200.000

6

 Tổ Phật tử ông Nguyễn Danh Hải, Bí Thượng, Phương Đông

                500.000

7

 Tổ Phật tử bà Trần Thị Sửu, Đồng Minh, Phương Đông

                400.000

8

 Tổ Phật tử bà Trần Thị Sâm, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí

             3.000.000

9

 Thầy Thích Nữ Lâm Huệ Nguyệt trụ trì chùa Linh Sơn, Thanh Sơn, Uông Bí

             5.000.000

10

 Thầy Thích Tịnh Giới,  trụ trì chùa Trà Linh, Yên Hải, Quảng Yên (ủng hộ gạo, bánh gạo, quần áo)

             6.700.000

11

 Tổ Phật tử Bà Tô Thị Minh -Liên Phương, Đồng Minh, Uông Bí

             2.520.000

12

 Tổ Phật tử Bà Hoàng Thị Tuyết - Bí Trung 2, Uông Bí

                400.000

13

 Đại đức Thích Khai Tính, trụ trì chùa Thanh Vân, Hạ Long

             5.000.000

14

 Tổ Phật tử bà Vũ Thị Tài, Thanh Sơn, Uông Bí

             5.000.000

15

Phật tử Nguyễn Thị Xuân chuyển tiền ủng hộ miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

                  50.000

16

Phật tử Nguyễn Kim Trà  chuyển tiền ủng hộ miền Trung bị bão lũ  (chuyển khoản)

                300.000

17

Phật tử Nguyễn Thị Tám chuyển tiền ủng hộ miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

                500.000

18

Số tài khoản 202903233239053 (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             1.000.000

19

Số tài khoản 876672161020210721 (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                500.000

20

Phật tử Tươi Hà Nội  (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             1.000.000

21

Số tài khoản 755263161020220845  (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             1.000.000

22

Phật tử Trần Văn Xã (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                100.000

23

Sư cô Thích Tịnh Hải trụ trì chùa Đức Sơn, Yên Đức, Đông Triều  (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             5.000.000

24

Sư cô Thích Huệ Thuần, trụ trì chùa Mễ Xá, Hưng Đạo, Đông Triều (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             5.000.000

25

Phật tử Nguyễn Thị Thúy (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             2.000.000

26

Phật tử Nguyễn Thành Chung, số 2302, tòa nhà 54AM Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                500.000

27

Phật tử Nguyễn Hữu Tuyên (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                200.000

28

Phật tử Trần Thị Nga (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                300.000

29

Chúng con Phật tử ủng hộ miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

             1.200.000

30

Phật tử chúng con ủng hộ miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

                300.000

31

Phật tử Đỗ Thị Loan (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                500.000

32

Phật tử Trần Thị Thay (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                300.000

33

Phật tử Đinh Thị Nhĩn (0332891960) (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             1.000.000

34

Sư cô Thích Diệu Lương chùa Tế, Mạo Khê (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             5.000.000

35

Phật tử Ngô Thị Thao (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                200.000

36

Chùa Ba La mật Đa Quảng Ninh

         100.000.000

37

Phật tử Trần văn Lương, Dương Thị Ngọc Quyên (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

                100.000

38

Phật tử Nguyễn Thị Thủy (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

             2.000.000

39

Thầy Thích Minh Hồng (Nguyễn Hữu Hồng )trụ trì chùa Minh Tâm, Hà Khẩu, Hạ Long (chuyển khoản) ủng hộ miền Trung bị bão lũ

           10.000.000

40

Sư cô Thích Nữ Lâm Sơn Định, trụ trì chùa Gia Mô, Kim Sơn, Đông Triều, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

                500.000

41

Tổ Phật tử bà Phạm Thị Dung, Bí Thượng, Phương Đông, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

                500.000

42

Bà Huyền - Phòng Giao dịch VCB Uông Bí ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

                500.000

43

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phòng Giao dịch VCB Uông Bí ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

                500.000

44

Bà Đinh Thị Mai - Công ty bảo hiểm FWD ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

                100.000

45

Bà Đoàn Phương Thảo - Singapo ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

             1.000.000

46

Bà Đoàn Thị Xuân - Nguyễn Văn Chiến, Tổ 1, Bí Trung 2, Phương Đông, Uông Bí ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

                750.000

47

Thầy Thích Minh Tuệ, trụ trì chùa Long Hoa ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

             1.600.000

48

Đại đức Thích Trúc Thái Tịnh, trụ trì chùa Chí Linh, xã Yên Đức, Đông Triều ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

             5.000.000

49

Tổ Phật tử Bà Mai Thị PHương, Cửa Ngăn, Phương ĐÔng, Uông BÍ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

             1.000.000

50

Đại đức Thích Minh Từ, trụ trì chùa Nam Thiên, Mông Dương, Cẩm Phả

             5.000.000

51

Đạo tràng Chùa Mo, khu Gia Mô, Kim Sơn, Đông Triều

           10.000.000

52

Phật tử Lương Công Thao, thành phố Hồ Chí Minh

             3.000.000

53

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Cử, tp Uông Bí

                500.000

54

Chi hội khu 7, phường Bắc Sơn, tp. Uông Bí

             2.000.000

55

Bà Lê Thị Lưu, Tân Lập I, Phương Đông, Uông Bí

                500.000

56

Tổ phật tử đền Mắt Rồng bà Ninh Thị Nga, Tân Lập II, Phương Đông, Uông Bí

             2.000.000

56

Đạo tràng Thiện Nguyện chùa Xuân Lan, Hải Xuân, tp. Móng Cái (chuyển khoản)

           20.000.000

58

Đạo tràng Pháp Hoa chùa Long Liên (chuyển khoản)

           10.000.000

59

Sư cô Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Mỹ Cụ, Hưng Đạo, Đông Triều ủng hộ đồng bào miền Trung  bị bão lũ (chuyển khoản)

             5.050.000

60

Chi hội Phố Hiến, Nam Trung, Nam Khê, Uông Bí (chuyển khoản)

             1.400.000

61

Phật tử Nguyễn Tất Đạt số TK 676443221020104953 (chuyển khoản)

                300.000

62

Ni sư Thích Hạnh Nhã, trụ trì chùa Cái Bầu - Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, Vân Đồn, QN ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

         100.000.000

63

Đại đức ThíchTâm Tịnh, trụ trì chùa Tiêu Dao, Hà Khẩu, Hạ Long ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

           20.000.000

64

Đạo tràng Pháp Hoa, TP. Cẩm Phả ủng hộ đồng bào miền Trung  (chuyển khoản)

             5.000.000

65

Đạo tràng Chánh Tín, thành phố Hạ Long ủng hộ đồng bão miền Trung bị bão lũ (chuyển khoản)

           10.000.000

66

Thầy Thích Tịnh Linh chùa Vạn Ninh, thành phố Móng Cái ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

           10.000.000

67

Tổ Phật tử bà Trần Thị Lý, Vàng Danh, Uông Bí ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

             5.000.000

68

Đại đức Thích Đạo Hoan, trụ trì chùa Hoàng Xá ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

             1.000.000

69

Sư cô Thích Minh Tuệ, trụ trì chùa Phúc Đa, Tân Việt, Đông Triều (chuyển khoản)

             1.000.000

70

Sư cô Thích Hạnh Như, trụ trì chùa Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên

             1.000.000

71

Đại đức Thích Khai Tùng, chùa Thường, Vĩnh Thái, Đông Triều

             3.000.000

72

Thầy Thích Khai Từ, trụ trì chùa Trúc Lâm Cô Tô, chùa Hoành Mô ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

             15.000.000

74

Tổ Phật tử bà Phùng Thị Tự, Hồng Hà, Phương Nam

             1.000.000

75

Hội Phật tử Bảo Thiện bà Vũ Thị Lan, phường Quang Trung, Uông Bí

             1.000.000

76

Bà Vũ Thị Lan, phường Quang Trung, Uông Bí

                200.000

77

Hòa thượng Thích Thông Phương, trụ trì chùa Lân - Thiền viện Trúc lâm Yên Tử, Thượng Yên Công, Uông Bí

           60.000.000

78

Tổ Phật tử bà Trần Thị Hằng, đền Tân Lập, Phương Đông Uông Bí ủng hộ miền Trung

             5.500.000

79

Đại đức Thích Trúc Thái Cang, trụ trì chùa Quýt, Thống Nhất, Hạ Long

           10.000.000

80

Đạo tràng Bảo Huệ, Nam Trung, Nam Khê, Uông Bí ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

             1.050.000

81

Liên NH 201028 201028694804346400201 ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

                300.000

82

STK 103517281020081510 ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

                600.000

83

Đạo tràng Pháp Hoa Cẩm Phả ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

           10.000.000

84

Hội Phật tử thôn Yên Dưỡng, Hồng Thái Đông, Đông Triều ủng hộ miền Trung

             1.340.000

85

Đạo tràng chùa Hồ Thiên, Bình Khê, Đông Triều ủng hộ miền Trung

             4.500.000

86

Đại đức Thích Minh Thuận, chùa Đồng Chùa, Vũ Oai, Hạ Long ủng hộ đồng bào miền Trung

             3.000.000

87

Nhóm Tịnh độ Đạo tràng Quảng Ninh ủng hộ đồng bào miền Trung

           10.500.000

88

Phật tử chúng con Nguyễn Thị Hà, Hạ Long ủng hộ miền Trung bị bão lũ số TK 549262311020211001 (chuyển khoản)

             3.000.000

89

Thầy Thích Nữ Bảo Hòa, trụ trì Chùa La Dương, ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

             5.450.000

90

Hội quy xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

             8.000.000

91

Thầy Thích Nữ Huyền Nhu, trụ trì chùa Kỉnh, Yên Thọ, Đông Triều ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

             5.000.000

92

Đại đức Thích Quảng Hiển, trụ trì chùa Tuyết, An Sinh, Đông Triều ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

           10.000.000

93

Ban quản lý di tích chùa Long Tiên ủng hộ miền Trung (chuyển khoản)

         200.000.000


Tin cùng chuyên mục