Đăng kí tham dự khóa tu


Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sinh trong cõi Sa Bà, Ngài phát nguyện Đại Bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ. Đã biết bao người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, thành tâm nhớ niệm danh hiệu Ngài đều được Ngài hiển linh cứu giúp.

Thiết thực Kính mừng ngày khánh đản Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để học theo hạnh nguyện đại từ đại bi của Ngài. Với ý nghĩa thiêng liêng ấyBan Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa tu dành cho Phật tử trong 1 ngày. 
Thời gian: 8h00 - 22 h00 ngày 01 tháng 04 năm 2018
(tức ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tuất)
Địa điểm: chùa Trình - Yên Tử, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpDutOVW27zD_usbRE07pk1oldnXSdBr8BeDzGjllIRBQNsw/viewform?usp=pp_url&entry.892667101&entry.657465167&entry.1221218665&entry.120082448 

Tin cùng chuyên mục