Video: Gieo Hạt Bồ Đề lần II - Nhìn lại một chặng đường


TLYT - Mời quí bạn đọc cùng xem lại chặng đường 7 ngày của khóa tu mùa hè Gieo Hạt Bồ Đề lần thứ II, từ 30/6 - 6/7/2019 tại chùa Yên Tử với sự tham gia tu học của 700 khóa sinh. Chương trình do GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Xem thêm hình ảnh và thông tin trên website: www.truclamyentu.com.vn / www.facebook.com/chuayentuquangninh / www.facebook/com/phatgiaoquangninh 
 

Tin cùng chuyên mục