Giới thiệu sách hay: Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn ĐộTLYT – Xin giới thiệu cùng bạn đọc ấn phẩm “Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ” do dịch giả Thích Quảng Đại biên dịch, dựa trên tác phẩm cùng tên của Đại sư Ấn Thuận.

 
 

Đại  Ấn Thuận (1906  2005) là người Trung Quốc, Ngài  vị tôn túc Trưởng lão trong Phật giáo, một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng trong thời cận hiện đại của Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan. Thuận thế vô thường, Ngài thị tịch tại Đài Loan, trụ thế 101 năm, để lại cho Phật giáo một nền tri thức lớn với hơn 40 tác phẩm có giá trị, mang tính học thuật. Tuy Ngài là người Trung Quốc, nhưng tư tưởng và phương pháp nghiên cứu của Ngài không bị tư tưởng Tông phái, hay văn hóa bản địa chi phối, cách nhận định khách quan, đánh giá phê bình rất chi tiết khoa học, vấn đề thảo luận trong các ấn phẩm của Ngài vừa rộng lại vừa sâu và rất thực tế.

Nhận thấy ấn phẩm “Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ của Đại sư như một thực thể không thể tách rời khỏi Phật giáo thế giới trong mọi thời đại, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, có thể trở thành tài liệquý giá cho quá trình nghiên cứu, giảng dạy Phật pháp tại Việt Nam. Dịch giả Thích Quảng Đại đã dày công nghiên cứu và biên soạn, chuyển ngữ ấn phẩm sang tiếng Việt nhằm giúp tu sĩ, cư sĩ Việt Nam có cơ hội tiếp cận và nắm bắt được những nội dung cốt lõi của nền Phật giáo Ấn Độ.

Cuốn sách gồm 10 chương, tái hiện lại từng giai đoạn lịch sử thăng trầm ở nơi được coi là chiếc nôi của Phật giáo. Giúp độc giả có cái nhìn bao quát, rộng lớn hơn, đặc biệt làm sáng tỏ tư tưởng của các bộ phái.

Đóng góp vào kho tàng Phật pháp với tinh thần Cầu đạo – Vì đạo” các ấn phẩm nghiên cứu Phật học của dịch giả Quảng Đại đều mang dấu ấn riêng biệt, song vẫn giữ nguyên được những giá trị tinh hoa của tác phẩm, tác giả.

CTV