Thư mời tham dự đại lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017 chùa Trúc Lâm Cô Tô

Thư mời tham dự đại lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017 chùa Trúc Lâm Cô Tô

Ngày: 30/05/17 2184 lượt xem
        Thực hiện chỉ đạo của TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thông bạch số 37/2017/TB-HĐTS ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017 và kế hoạch công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng ...
Thư mời đại lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017 chùa Phả Thiên - Cẩm Phả

Thư mời đại lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017 chùa Phả Thiên - Cẩm Phả

Ngày: 25/05/17 2465 lượt xem
      Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thông bạch số 37/2017/TB-HĐTS ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017.Ban Trị ...
Thư mời tham dự lễ khai mạc tuần lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017

Thư mời tham dự lễ khai mạc tuần lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017

Ngày: 25/05/17 2059 lượt xem
 Theo t hông bạch số 37/2017/TB-HĐTS ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 - DL.2017. Ban Trị sự Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trân trọng kính mời Chư Tôn ...