Thư mời dự lễ Khai pháp Trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. 

 

GIÁO HỘI PGVN TỈNH QUẢNG NINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BAN TRỊ SỰ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ____________                                                              ______________________   

             Số 57/GM - BTS                                                         Quảng Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

THƯ MỜI

Dự lễ Khai pháp Trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

 

          Kính gửi:     ……………………………………………………………….

                             ……………………………………………………………….

                            

 

          Căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng Đức Phật Chế và Thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức An cư kết hạ.

          Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa An cư kết hạ PL.2562 - DL.2018 để tiến tu đạo nghiệp và cầu nguyện quốc thái dân an, nhân sinh an lạc.

          Ban tổ chức trân trọng kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Đại biểu, quý Phật tử các bản hội, đạo tràng về dự lễ khai pháp.

- Thời gian:  8h00 ngày 24 tháng 6 năm 2018

                             (nhằm chủ nhật, ngày 11 tháng 5 năm Mậu Tuất)

- Địa điểm: Trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình

                    p. Phương Đông, tp. Uông Bí, t. Quảng Ninh.

          Sự hiện diện của quý vị là niềm động viên khích lệ Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trên con đường phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc.

          Rất vinh dự được cung tiếp!

 

Nơi nhận:                                               TM. BAN TRỊ SỰ

- Như­ kính gửi;                                                    TRƯỞNG BAN       

- Lưu VP.                                                

               

                                                                   Đã ký

                                  Thượng tọa Thích Thanh Quyết

 

 


Tin cùng chuyên mục