Thông bạch về việc tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ X


Kính gửi:  Chư Tôn Đức trụ trì các Tự viện.

Căn cứ kế hoạch công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu của các Phật tử mới xuất gia.


Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thống nhất tổ chức “Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ X”, thời gian dự kiến vào ngày 03 - 04 tháng 11 năm Mậu Tuất.

Để các Thầy Nghiệp sư hướng dẫn các giới tử chuẩn bị được tốt, Ban Trị sự xin thông báo 1 số việc như sau:

1.Về việc kiểm tra sơ khảo:

- Giới tử phải thuộc 2 thời công phu Nhật tụng.

- Thuộc và hành trì 24 chương Uy nghi Quốc ngữ.

- Một số kiến thức cơ bản Phật học (đối với giới tử cầu giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni)

2. Về việc phát hành và tiếp nhận hồ sơ xin thụ giới:

- Hồ sơ xin thụ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/11/2018 (ngày 09 tháng 10 năm Mậu Tuất) đến hết ngày 01/12/2018 (ngày 25 tháng 10 năm Mậu Tuất)

Vậy Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các Thầy Nghiệp sư lưu tâm giúp đỡ các giới tử chuẩn bị được tốt, nộp hồ sơ đúng thời gian quy định để Ban tổ chức Đại giới đàn xét duyệt thụ giới đúng kế hoạch.


Tin cùng chuyên mục