Thông bạch của Ban Trị sự về việc vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử và hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác Phật sự trọng tâm trong giai đoạn hiện nayKính gửi: - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố;

                - Trụ trì các Tự viện;
                - Các Đạo tràng, Bản hội, Phật tử.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện trọng đại của đất nước ta, trong đó có cử tri Phật giáo; đồng thời để thực hiện thành công các công tác Phật sự trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, căn cứ công văn số 1563/BNV - TGCP ngày 14/4/2021 của Bộ Nội vụ, căn cứ Thông bạch số 69/TB - HĐTS ngày 01/04/2021 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và Thông bạch số 128/TB - HĐTS ngày 02/4/2021 của Hội đồng Trị sự về việc tổ chức An cư Kết hạ Phật lịch 2565,  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, các Tự viện, các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh thực hiện tích cực những nội dung sau:

1. Đối với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Phổ biến cho Tăng Ni, Phật tử và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước; khẳng định rõ đây là công việc quan trọng của mọi tầng lớp nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó Tăng Ni, Phật tử phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi giảng pháp, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt để động viên Tăng Ni, Phật tử và nhân dân tích cực đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23/5/2021. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú.

- Hướng dẫn, vận động Tăng Ni, Phật tử và nhân dân thường xuyên nêu cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; chủ động kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại cuộc bầu cử.

2. Đối với Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565:

- Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy việc tổ chức lễ Phật đản chỉ tổ chức gọn nhẹ, quy mô dưới 50 người dự lễ và thực hiện triệt để khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

- Nếu các cơ sở tự viện có điều kiện nên tổ chức khóa lễ trực tuyến.

3. Đối với công tác tổ chức An cư kết hạ Phật lịch 2565:

- Trường hạ chùa Trình và điểm an cư tại chỗ chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tổ chức tác pháp an cư vào ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu, trường hạ Tổ đình Quỳnh Lâm tác pháp an cư vào ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu.

- Thực hiện việc giãn cách trong an cư, tùy tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 để Ban chức sự các trường hạ có quyết định phù hợp.

4. Đối với công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành hồ sơ (theo hướng dẫn số 26/KH - BTS ngày 16/4/2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện) gửi về Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trước ngày 30/5/2021 để Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xét duyệt.

- Tùy tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh tại địa phương, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ có quyết định phù hợp.

Trên đây là một số nhiệm vụ Phật giáo quan trọng trong thời gian trước mắt và thời gian tới, đề nghị Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Tự viện Phật giáo, các Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia và nghiêm túc thực hiện.

 
 

Tin cùng chuyên mục