KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM 712 NĂM NHẬP NIẾT BÀN CỦA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNGThực hiện Nghị quyết của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức  tuần lễ hoạt động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU

- Nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Hoàng đế anh minh, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa tư tưởng lớn - nhà tu hành chân chính, mẫu mực; người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

- Thông qua tuần lễ tưởng niệm đánh giá đúng vai trò của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, sự nghiệp Đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo Đại Việt, sự nghiệp tu hành và tư tưởng vĩ đại của Phật giáo Trúc Lâm đã ảnh hưởng sâu rộng đối với nền văn hóa, Phật giáo Việt Nam.

- Tuần lễ tưởng niệm 712 năm ngày Nhập Niết Bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là dịp để Tăng Ni, Phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam học tập, phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam. Với tư tưởng “Hòa quang Đồng trần”, “Cư Trần Lạc Đạo” của Thiền phái Trúc Lâm, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lợi đạo ích đời của những người con Phật Việt Nam từ xưa đến nay. Tư tưởng đó đã biến thành phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam hiện nay.

- Các hoạt động trong tuần lễ tưởng niệm là dịp để Tăng Ni, Phật tử, du khách hướng về cội nguồn Yên Tử, Ngọa Vân, Quỳnh Lâm; góp phần đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

- Tuần Lễ tưởng niệm được tổ chức trên tinh thần thành kính, trang nghiêm, trọng thể, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Hội thảo khoa học “Thiền Sư Pháp Loa - sự nghiệp tu hành, thiền học và dấu ấn lịch sử”.

- Thời gian: 7h30 - 17h30 ngày 11 tháng 12 năm 2020 (ngày 27/10/Canh Tý).

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị thị xã Đông Triều.

- Đơn vị tổ chức: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) và UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Số lượng đại biểu: 500 người

2. Đại lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm - di tích quốc gia đặc biệt và giỗ Tổ Sư Chân Nguyên.

2.1. Lễ an tâm yểm tượng (hô thần nhập tượng), lễ giỗ Tổ Sư Chân Nguyên.

- Thời gian: ngày 11 tháng 12 năm 2020 (ngày 27/10/ Canh Tý)

- Địa điểm: chùa Quỳnh Lâm, phường Tràng An, thị xã Đông Triều.

- Đơn vị tổ chức: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

- Số lượng đại biểu: 2 nghìn người.

2.2. Đại lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm - di  tích quốc gia đặc biệt.

Thời gian: ngày 12/12/2020 (ngày 28/10/ Canh Tý)

- Địa điểm: chùa Quỳnh Lâm, phường Tràng An, thị xã Đông Triều.

- Đơn vị tổ chức: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và UBND thị xã Đông Triều.

- Số lượng đại biểu: 3 nghìn người.

- Chương trình:

+ Văn nghệ chào mừng.

            + Niệm Phật cầu gia bị

+ Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự. 

+ Báo cáo tổng kết công tác đầu tư tôn tạo chùa Quỳnh Lâm.

            + Phát biểu của lãnh đạo chính quyền.

            + Đạo từ của Trung ương GHPGVN.

            + Các cơ quan, tổ chức tặng hoa chúc mừng.

            + Nghi thức cắt băng khánh thành.

            + Lễ dâng hương và thả bồ câu hòa bình. 

3. Lễ tưởng niệm 712 năm Nhập Niết Bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và động thổ, khởi công tu bổ, tôn tạo chùa Thượng Ngọa Vân.

- Thời gian: 9h00 - 12h00 ngày 13/12/2020 (29/10/ Canh Tý)

- Địa điểm: chùa Ngọa Vân, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

- Đơn vị tổ chức: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì lễ tưởng niệm, UBND thị xã Đông Triều chủ trì lễ động thổ xây dựng.

- Số lượng đại biểu: 3 nghìn người.

- Chương trình:     

+ Niệm Phật cầu gia bị

+ 1 phút tưởng niệm.

            + Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự.

            + Tuyên đọc Tiểu sử Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

            + Văn tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương GHPGVN.

            + UBND thị xã Đông Triều báo cáo dự án tu bổ, tôn tạo chùa Thượng Ngọa Vân.

            + Khóa lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

            + Các đại biểu quang lâm dâng hương chùa Trung, dâng hương tháp Phật Hoàng.

            + Lễ động thổ tu bổ, tôn tạo chùa Thượng Ngọa Vân.

4. Đại lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn tại Yên Tử.

4.1. Lễ cúng Phật, cúng Tổ và nhiễu bảo tháp Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Thời gian:     22h00 - 24h00 ngày 13 tháng 12 năm 2020 ( ngày 29/10/ Canh Tý).

- Địa điểm:    Chùa Hoa Yên - Khu di tích danh thắng Yên Tử,

xã Thượng Yên Công, Tp. Uông Bí.

- Chủ trì:       Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

- Số lượng đại biểu: 2 nghìn người.

4.2. Đại lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn.

 - Thời gian:    8h00 - 11h00 ngày 14 tháng 12 năm 2020 (ngày 01/11/Canh Tý).

- Địa điểm:    Cung Trúc Lâm - Khu di tích danh thắng Yên Tử,

xã Thượng Yên Công, Tp. Uông Bí.

- Chủ trì:       Giáo hội PGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

- Số lượng đại biểu: 10 nghìn người.

- Chương trình:

+ Văn nghệ cúng dường

+ Chào cờ (Quốc ca + Đạo ca)

+ Niệm phật cầu gia bị

+ 1 phút tưởng niệm

+ Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu

+ Tuyên đọc tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông

+  Văn tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương GHPGVN

+ Phát biểu của lãnh đạo (nếu có)

+ Khóa lễ tưởng niệm

+ Hồi hướng

+ Thụ trai

5. Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI.

- Thời gian:   + ngày 16 tháng 12 năm 2020 (ngày 03/11/ Canh Tý): Sơ khảo

+ ngày 17 tháng 12 năm 2020 (ngày 04/11/ Canh Tý): Đăng đàn thụ giới

- Địa điểm:    trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình,

phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

- Chủ trì:       Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Hội đồng giới sư.

- Số lượng:     300 người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Chủ trì công tác trang trí khánh tiết, hậu cần phục vụ tại chùa Quỳnh Lâm, Ngọa Vân, các chùa tại khu di tích danh thắng Yên Tử và Cung Trúc Lâm.

Chủ trì các nghi thức tâm linh, đại lễ tưởng niệm, đại lễ khánh thành tại các hoạt động trên.

Chủ trì việc lập danh sách, viết và gửi giấy mời đại biểu dự lễ.

Chủ trì việc đón tiếp đại biểu Phật giáo.

Phối hợp với thị xã Đông Triều trong việc lập danh sách khách mời đại biểu chính quyền dự các hoạt động tại Đông Triều.

Phối hợp với Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử và Ban quản lý di tích nhà Trần tại Đông Triều trong việc trang trí băng zôn, biểu ngữ dọc tuyến di tích.

-         Thành lập các tiểu ban và lên kế hoạch chi tiết tổ chức, phục vụ tổng thể Đại lễ.

2.      UBND thị xã Đông Triều.

Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống Covid - 19, trực cấp cứu và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.      UBND thành phố Uông Bí.

Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống Covid - 19, trực cấp cứu và vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Chỉ đạo công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo miễn vé tham quan vãng cảnh trong 02 ngày 13,14 tháng 12 năm 2020. 

- Đề nghị Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm miễn phí cáp treo cho Đại biểu và Phật tử, nhân dân về dự Đại lễ tưởng niệm ngày 14 tháng 12 năm 2020 (ngày 01 tháng 11 năm Canh Tý) và phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc đón tiếp đại biểu ăn, nghỉ tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm.

- Đề nghị Công ty TNHH dịch vụ cáp treo Tâm Đức miễn phí cáp treo cho Tăng Ni, Đại biểu, Phật tử dự lễ dâng hương và lễ cầu siêu tại chùa Ngọa Vân ngày 13 tháng 12 năm 2020 (ngày 29 tháng 10 năm Canh Tý)

 
 
 

Tin cùng chuyên mục