Thông bạch về việc tăng cường phòng chống đại dịch Covid - 19 trong các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh Quảng NinhKính gửi: - Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố.

 - Tăng Ni, Phật tử các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh.                       

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 đang lây lan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và các địa phương lân cận vào đúng thời gian cận tết nguyên đán Tân Sửu 2021; căn cứ Chỉ thị số 05/CT -TTg, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 21/CV - HĐTS, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và công điện số 03/CĐ - UBND, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở thờ tự Phật giáo, các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số  05/CT -TTg, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 21/CV - HĐTS, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và công điện số 03/CĐ - UBND, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2. Các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh không tổ chức các cuộc họp, các hoạt động tôn giáo tập trung quá 20 người (từ ngày 28/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021); riêng các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn các xã: Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội theo đúng quy định của nhà nước.

3. Khuyến hóa Tăng Ni, Phật tử, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K: “ khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế”.

4. Tăng Ni trụ trì các chùa nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, tích cực tuyên truyền cho Phật tử và nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh.

Vì bình an và sức khỏe của mọi người, kính đề nghị quý ban và Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm nội dung thông bạch này. 

 
 

Tin cùng chuyên mục