Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI - năm 2020Kính gửi:     - Chư Tôn Đức Nghiệp sư.

- Các giới tử.

Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI - năm 2020 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào ngày 16, 17 tháng 12 năm 2020; tuy nhiên, do trùng lập nhiều công tác Phật sự nay chuyển sang tổ chức vào ngày 24, 25 tháng 12 năm 2020 (tức ngày 11, 12 tháng 11 năm Canh Tý).

Thời gian cụ thể tổ chức Đại giới đàn như sau:

- Tập trung và phổ biến nội quy cho giới tử: 8h00 ngày 24/12/2020 (tức ngày 11/11/ năm Canh Tý)

- Thi sơ khảo: 14h00 ngày 24/12/2020 (tức ngày 11/11/ năm Canh Tý)

- Đăng đàn thụ giới: ngày 25 tháng 12 năm 2020 (ngày 12 /11 năm Canh Tý)

Vậy Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh xin thông báo để các Thầy Nghiệp sư, các giới tử được biết.


Tin cùng chuyên mục