KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 714 NĂM NGÀY NHẬP NIẾT BÀN CỦA ĐỨC VUA - PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG


TLYT - Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Trị sự GHPGVN và kế hoạch hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh 06 tháng cuối năm 2022 về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU:

- Nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Hoàng đế anh minh, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa tư tưởng lớn - nhà tu hành chân chính, mẫu mực; người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

- Thông qua lễ tưởng niệm đánh giá đúng vai trò của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, sự nghiệp Đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo Đại Việt, sự nghiệp tu hành và tư tưởng vĩ đại của Phật giáo Trúc Lâm đã ảnh hưởng sâu rộng đối với nền văn hóa, Phật giáo Việt Nam.

- Lễ tưởng niệm 714 năm ngày Nhập Niết Bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là dịp để Tăng Ni, Phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam học tập, phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam. Với tư tưởng “Hòa Quang Đồng Trần”, “Cư Trần Lạc Đạo” của Phật giáo Trúc Lâm, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lợi đạo ích đời của những người con Phật Việt Nam từ xưa đến nay. Tư tưởng đó đã biến thành phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam hiện nay.

- Đại lễ tưởng niệm là dịp để quảng bá hình ảnh của khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và khu di tích quốc gia nhà Trần tại Đông Triều.

- Lễ tưởng niệm được tổ chức trên tinh thần thành kính, trang nghiêm, trọng thể, an toàn và tiết kiệm, là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1. Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Ngọa Vân:

- Thời gian: ngày 23  tháng 11 năm 2022 (ngày 30 tháng 10 năm Nhâm Dần)

- Địa điểm: chùa Ngọa Vân - Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.

- Chương trình:

- 9h00: lễ dâng hương tại tháp Phật Hoàng

- 9h30: Đại lễ tưởng niệm (sân lễ đài chùa Trung)

+ Niệm Phật cầu gia bị - 1 phút tưởng niệm

+ Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu

+ Cung tuyên tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông

+ Tuyên đọc văn tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

+ Phát biểu của lãnh đạo thị xã Đông Triều

+ Khóa lễ dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện quốc thái dân an

+ Cảm tạ - hồi hướng

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các phòng, ban, cơ quan thị xã Đông Triều; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều, đại biểu các trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và Tăng Ni, Phật tử (khoảng 500 người).

- Chủ trì: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

- Phối hợp: Ban quản lý Di tích nhà Trần tại Đông Triều.

2. Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại khu di tích Yên Tử - Uông Bí

2.1. Lễ cúng Phật - cúng Tổ - nhiễu tháp Phật Hoàng

- Thời gian: từ 21h00 - 0h00 ngày 23 tháng 11 năm 2022 (ngày 30 tháng 10 năm Nhâm Dần)

- Địa điểm: chùa Hoa Yên, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

- Thành phần: lãnh đạo GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Tăng Ni, đại biểu, Phật tử (khoảng 200 người).

- Chương trình:

+ 19h00 - 22h00: chư Tăng, đại biểu, phật tử hành hương lên chùa Hoa Yên bằng đường cáp treo và đường bộ lên chùa Hoa Yên (đoàn hành hương đi bộ tập trung xuất phát từ Cung Trúc Lâm đi qua chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên; đoàn đi cáp treo tập trung tại nhà ga cáp treo).

+ 22h30: lễ cúng Phật - cúng Tổ tại chùa Hoa Yên

+ 23h00: lễ truyền đăng - nhiễu tháp Phật Hoàng.

+0h00: Đoàn hành hương di chuyển bằng cáp treo xuống núi

2.2. Đại lễ tưởng niệm 714 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn.

- Thời gian: 8h30 - 10h30 ngày 24 tháng 11 năm 2022 (01 tháng 11 năm Nhâm Dần)

- Địa điểm: Cung Trúc Lâm - Trung tâm lễ hội Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

- Thành phần: Lãnh đạo Trung ương GHPGVN, lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các phòng ban thành phố Uông Bí, lãnh đạo các phường xã thành phố Uông Bí, Tăng Ni, phật tử, phóng viên báo chí (khoảng 3 nghìn người).

- Chủ trì: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Phối hợp: Ban quản lý Di tích rừng Quốc gia Yên Tử.

- Chương trình:

+ Văn nghệ cúng dường

+ Chào cờ (Quốc ca + Đạo ca)

+ Niệm phật cầu gia bị - 1 phút tưởng niệm

+ Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu

+ Tuyên đọc tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông

+ Văn tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương GHPGVN

+ Phát biểu của lãnh đạo            

+ Khóa lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cầu nguyện quốc thái dân an.

+ Lời cảm tạ - hồi hướng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh:  

- Chủ trì công tác trang trí khánh tiết, in ấn, lên danh sách, gửi giấy mời đại biểu.

- Chủ trì nghi lễ tâm linh lễ tưởng niệm tại khu di tích Ngọa Vân và khu di tích Yên Tử.

          - Chủ trì công tác đón tiếp đại biểu và đưa đón Chư Tôn Đức lãnh đạo GHPGVN.

          - Chủ trì công tác hậu cần phục vụ ăn, uống cho Phật tử về dự lễ tưởng niệm tại khu di tích Ngọa Vân và khu di tích Yên Tử trong 02 ngày 23, 24 tháng 11 năm 2022.

          - Phối hợp với Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử trong việc chỉnh trang di tích và trang trí băng zôn biểu ngữ từ quốc lộ 18 vào khu di tích Yên Tử.

          - Phối hợp với Ban quản lý khu Di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều trong việc trang trí khánh tiết phục vụ Đại lễ tưởng niệm tại Ngọa Vân.

          - Phối hợp với Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm trong việc bố trí nơi ăn, nghỉ cho Chư Tôn Đức, quý Đại biểu.

2. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều:

-  Chỉ đạo Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều phối hợp, giúp đỡ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ tại khu di tích Ngọa Vân.

- Chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin và Trung tâm thông tin truyền thông thị xã Đông Triều tích cực thông tin quảng bá về hình ảnh Đại lễ và khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo Công an thị xã Đông Triều giúp đỡ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ; chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều giúp đỡ công tác trực cấp cứu y tế.

3. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí:

- Chỉ đạo Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm tại khu di tích Yên Tử.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm thông tin truyền thông thành phố tích cực thông tin quảng bá về hình ảnh Đại lễ và khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo Công an thành phố Uông Bí giúp đỡ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ; chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố giúp đỡ công tác trực cấp cứu y tế.

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh miễn phí tham quan vảng cảnh cho đại biểu và phật tử, nhân dân về dự lễ tại khu di tích Yên Tử trong tối ngày 23 và ngày 24 tháng 11 năm 2022.

4. Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm:

- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc tiếp đón, bố trí nơi ăn, nghỉ cho Chư Tôn Đức, quý đại biểu về dự lễ tại khu di tích Yên Tử.

- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc trang trí khánh tiết khu vực Trung tâm văn hóa Trúc Lâm và Cung Trúc Lâm Yên Tử.

- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc đón tiếp Chư Tôn Đức, quý đại biểu về tham dự đại lễ.

- Có chính sách miễn, giảm vé cáp treo trong 02 ngày diễn ra đại lễ.

5. Công ty cổ phần du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên:

- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc tiếp đón Chư Tôn Đức, quý đại biểu đi cáp treo về dự lễ tưởng niệm.

- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong việc phục vụ hậu cần ăn, uống cho Chư Tôn Đức, quý đại biểu về dự lễ tưởng niệm tại chùa Ngọa Vân trưa ngày 23 tháng 11 năm 2022.

- Có chính sách miễn, giảm vé cáp treo phục vụ đại biểu và nhân dân về dự lễ trong ngày 23 tháng 11 năm 2022.

IV. ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan hỗ trợ công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý Di tích danh thắng Rừng Quốc gia Yên Tử miễn phí tham quan vãng cảnh Yên Tử trong 02 ngày đại lễ (23, 24 tháng 11 năm 2022).

 
 
 
  
 

Tin cùng chuyên mục