Thượng tọa Thích Thanh Quyết phát biểu tại kì họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Thượng tọa Thích Thanh Quyết: "Qua Covid-19, chúng ta nhận thức lại nhiều giá trị trong xã hội, trong cuộc sống. Không nên quá coi trọng phát triển kinh tế mà coi nhẹ các giá trị văn hóa, xã hội, môi trường..."
 
 Toàn văn bài phát biểu:


Tin cùng chuyên mục