Hạ trường Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức bồi dưỡng kiến thức Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo mới cho Tăng Ni


TLYT - Sáng ngày 9/8/2018, tại Hạ trường Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã tổ chức cho chư Tăng Ni trong tỉnh tìm hiểu Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo mới có hiệu lực thực hiện vào ngày 01/01/2018.
 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà  

Tham dự có Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Chánh Duy na Hạ trường Tỉnh hội cùng sự hiện diện của 182 Tăng Ni là hành giả đang an cư tại hạ trường.

Ông Phạm Hùng Sơn - PCT MTTQ VN tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đăng Kiên - Phó Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã về tham dự và phổ biến, chia sẻ những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, đồng thời giải đáp thắc mắc của Chư Tôn đức Tăng Ni xung quanh các điều khoản trong luật; giải thích cặn kẽ những trách nhiệm liên đới, quyền lợi được quy định tại các điều, khoản trong luật.
 
 Trong hình ảnh có thể có: 2 người
Ông Phạm Hùng Sơn chia sẻ 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Ông Nguyễn Đăng Kiên chia sẻ
 

Qua buổi chia sẻ, phổ biến Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo đã góp phần nâng cao nhận thức cho chư Tăng Ni đang hoạt động tôn giáo tại tỉnh nhà; bước đầu nâng cao nhận thức của chức sắc các tôn giáo với các nội dung của Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo. Từ đó, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu cặn kẽ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước ta về tôn giáo, yên tâm thực hành đức tin, kết hợp hài hoà nghĩa vụ giữa đạo và đời, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, Luật Tín ngưỡng -Tôn giáo nói riêng.

 
Trong hình ảnh có thể có: 2 người
TT. Thích Đạo Hiển thay mặt chư tăng cảm ơn 2 vị khách mời
 

Cuối cùng, TT. Thích Đạo Hiển thay mặt chư Tăng Ni cám ơn ông Phạm Hùng Sơn và ông Nguyễn Đăng Kiên đã dành thời gian quý báu tới chia sẻ với chư Tăng Ni hiểu thêm Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Thượng toạ khẳng định rằng, dưới sự quan tâm và giúp đỡ của lãnh đạo các cấp chính quyền từ tỉnh đến cấp cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung, việc quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sẽ sớm đi vào cuộc sống. Hoạt động tôn giáo của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn giữ được nền nếp, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc và tín đồ các tôn giáo, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền với Giáo hội, chức sắc, tín đồ các tôn giáo nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, sống tốt đời đẹp đạo, sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo diễn ra ổn định, thuần túy trong khuôn khổ quy định của hiến pháp, pháp luật, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
 
BBT
 
 

Tin cùng chuyên mục